CÔNG BỐ ĐIỂM THI HKI NĂM HỌC 2019-2020

Cập nhật: 30/04/2020
Cỡ chữ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGOẠI NGỮ VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

STT Tên lớp Ngành Link Tải
1 09NB101 Tiếng Nhật https://bit.ly/3eYrfqx
2 09NB102 Tiếng Nhật https://bit.ly/2YhyIuJ
3 09NB103 Tiếng Nhật https://bit.ly/3c1KFIU
4 09NB104 Tiếng Nhật https://bit.ly/3aSrTCu
5 09TA101 Tiếng Anh https://bit.ly/3d38eBc
6 09TA102 Tiếng Anh https://bit.ly/2VNHuyS
7 09TA103 Tiếng Anh https://bit.ly/2xoVuWG
8 09TA104 Tiếng Anh https://bit.ly/2W9KrZQ
9 09HQ101 Tiếng Hàn https://bit.ly/2VMBmHm
10 09HQ102 Tiếng Hàn https://bit.ly/2VSLxdD
11 09HQ103 Tiếng Hàn https://bit.ly/3d1kjHo
12 09HQ104 Tiếng Hàn https://bit.ly/3f6C1L8
13 09HQ105 Tiếng Hàn https://bit.ly/2VRhNOe
14 09HQ106 Tiếng Hàn https://bit.ly/2KImHXi
15 09HQ107 Tiếng Hàn https://bit.ly/2KI9AFF
16 09TQ101 Tiếng Trung https://bit.ly/2W9KWDc
17 09TQ102 Tiếng Trung https://bit.ly/2xkEXTD
18 09TQ103 Tiếng Anh https://bit.ly/2Ye1GvE
19 09TQ104 Tiếng Hàn https://bit.ly/3d38QXw
20 09TQ105 Tiếng Hàn https://bit.ly/2KI9Q7B
21 09TQ106 Tiếng Nhật https://bit.ly/35ijaIE
22 09TQ107 Tiếng Trung https://bit.ly/2KKeK3T
23 09TQ108 Tiếng Trung https://bit.ly/2yT4tja
24 Trung cấp Tiếng Trung _HV Tiếng Trung https://bit.ly/3dcceQj
25 Trung cấp Tiếng Trung _TS Tiếng Trung https://bit.ly/3f6UFTa
26 Trung cấp Tiếng Hàn Tiếng Hàn https://bit.ly/3f3roc1
Tags
icon-goi-vxt
096.952.8680