Ngành ngôn ngữ Anh

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng tiếng Anh năm học 2020 – 2021

06/07/2020

Chương trình đào tạo ngành tiếng Anh cung cấp có sinh viên những kiến thức bổ trợ về tất cả các lĩnh vực kinh tế, tài chính, xuất nhập khẩu, quan hệ quốc tế, những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ngôn ngữ, văn hóa, văn học, đất nước - con người của những quốc gia sử dụng tiếng Anh.

Xem chi tiết
    icon-goi-vxt
    096.952.8680