Phương pháp học tập

Cập nhật: 30/06/2019
Cỡ chữ
  • Nhà trường có hơn 15 năm kinh nghiệm đào tạo ngôn ngữ và đào tạo nghề cho sinh viên nhằm mang đến nguồn nhân lực chất lượng cao.
  • Phương pháp học tập lấy thực hành làm trung tâm để lĩnh hội thực hành tốt nhất, đảm bảo điều kiện phát triển tốt nhất cho sinh viên.
Tags
icon-goi-vxt
096.952.8680