học phí

HỌC PHÍ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGOẠI NGỮ VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

05/08/2019

Sau tất cả những sức hút từ ưu điểm của trường về chuyên ngành đào tạo, về chất lượng giảng dạy và cam kết đầu ra, điều mà phụ huynh và các bạn sinh viên quan tâm nhất sẽ là: Học phí của trường cao đẳng Ngoại Ngữ và Công Nghệ Việt Nam là bao...

Xem chi tiết
    icon-goi-vxt
    096.952.8680